ServiceNow ja Requeste

Konsultointia, määrittelyä ja kehitystä ketteriä menetelmiä käyttäen

Konfigurointia ja kehitystä

Olen ollut mukana kehittämässä Requeste-järjestelmää 18 vuoden ajan ja tunnen sen tarjoamat mahdollisuudet erittäin hyvin. Usein palvelunhallintajärjestelmän käyttöönottovaiheessa toiminnot konfiguroidaan tarpeiden mukaan, mutta myöhempi kehittäminen unohtuu.

Pystyn käymään läpi Requestea käyttävien palveluyksiköiden käytännöt ja etsimään työtä helpottavia ratkaisuja. Tämän jälkeen voin muokata järjestelmää toivottuun suuntaan.

ServiceNow on minulle tuttu kolmen vuoden ajalta, jonka toimin ServiceNow-järjestelmän arkkitehtinä ja kehittäjänä. ServiceNow- järjestelmän etuna on sen suuri muokattavuus, mutta yleensä muokkaaminen ei kuitenkaan onnistu pelkästään pääkäyttäjien voimin. Muokkaaminen vaatii mm. Java-script osaamista, tietämystä järjestelmän käyttöoikeushallinnasta (ACL) ja hallinta-alueista sekä lokalisointiominaisuuksista.

Voin määritellä ja toteuttaa toiminnallisuuksia toiveiden mukaan. Olen sertifioitu ServiceNow System Administrator ja osallistunut useisiin ServiceNow:n järjestämiin koulutuksiin eri aihealueista.Lataa esite
Palvelut


Järjestelmäprojektit

Apua projektinhallinnassa, kaikissa projektin rooleissa ja vaiheissa

Integraatiot

Integraatioiden määrittelyä ja toteutusta palvelunhallintajärjestelmiin ja konfiguraationhallintaan (CMDB)

Palveluprosessit

Palveluprosessien tehostamista ja digitalisointia alan parhaita käytäntöjä hyödyntäen

ServiceNow ja Requeste

Konsultointia, määrittelyä ja kehitystä ketteriä menetelmiä käyttäen

Kuinka voin auttaa?