Palveluprosessit

Palveluprosessien tehostamista ja digitalisointia
alan parhaita käytäntöjä hyödyntäen

Digitalisointi ja tehostaminen

Palveluprosessien digitalisointi on ollut meneillään jo vuosia. Tästä onkin saatu hyviä tuloksia ja sähköinen asiointi on ottanut suuria harppauksia eteenpäin.

Olen johtanut palvelunhallintajärjestelmien käyttöönottoprojekteja monenlaisiin ympäristöihin: suur- ja pienyrityksiin, oppilaitoksiin sekä valtion organisaatioihin.

Noin kaksi vuosikymmentä sitten suurin osa projekteistani liittyi IT-palveluja tuottavien yritysten ja ohjelmistotalojen asiakaspalvelun tehostamiseen. Nykyisin enemmistönä ovat loppukäyttäjille, esimerkiksi yksityisasiakkaille tai kansalaisille suunnatut palvelut sekä suurten organisaatioiden sisäiset palvelut työntekijöilleen, kuten HR-palvelut.

Kokemuksesta apua

Mikäli tarvitsette apua palveluiden tehostamiseen tai digitalisoimiseen, pystyn tarjoamaan alan hyviä käytäntöjä avuksenne. Tyypillisesti toimeksianto alkaa palveluyksikön henkilöstön haastatteluilla, jonka jälkeen pidämme yhteisen työpajan. Työpajassa ideoidaan yhdessä tiimin kanssa miten töitä sujuvoitetaan ja tehostetaan.

Työpajan jälkeen kirjoitetaan suunnitelma siitä, mitä toimenpiteitä yksikössä voidaan tehdä toiminnan tehostamiseksi. Tässä yhteydessä arvioidaan, onko käytössä oleva tietojärjestelmä ja sen ominaisuudet riittäviä tai olisiko järjestelmän ominaisuuksien hyödyntämisessä parannettavaa.

Lopuksi suunnitelma käydään yhdessä läpi palveluyksikön henkilöstön kanssa ja suunnitelman mukaiset kehitystoimenpiteet otetaan käyttöön loppuprojektin aikana tai luodaan niille käyttöönottoaikataulu.Lataa esiteDashboard


Prosessien määrittelyä

Palvelut


Järjestelmäprojektit

Apua projektinhallinnassa, kaikissa projektin rooleissa ja vaiheissa

Integraatiot

Integraatioiden määrittelyä ja toteutusta palvelunhallintajärjestelmiin ja konfiguraationhallintaan (CMDB)

Palveluprosessit

Palveluprosessien tehostamista ja digitalisointia alan parhaita käytäntöjä hyödyntäen

ServiceNow ja Requeste

Konsultointia, määrittelyä ja kehitystä ketteriä menetelmiä käyttäen

Kuinka voin auttaa?