Integraatiot

Integraatioiden määrittelyä ja toteutusta palvelunhallintajärjestelmiin ja konfiguraationhallintaan (CMDB)

Määrittely

Integraatioprojektin onnistumisen kannalta oikein tehty määrittely on avainasemassa. Liian usein integraatioprojekteja toteutetaan ilman kunnollista suunnitelmaa, koska "rajapintahan on jo olemassa" ja "vastaavia on toteutettu jo monet kerrat ennenkin".

Organisaatioiden välisissä integraatioprojekteissa vastuiden selkeä sopiminen ja integraation kuvaaminen on tärkeä vaihe ennen varsinaista toteutusta. Määrittelemissäni palvelunhallintajärjestelmien ja CMDB-tietojen integraatioissa olemme hyvällä suunnittelulla onnistuneet pysymään arvioiduissa työmäärissä.

Vahvuuteni integraatiotöissä on hyvä kokonaisuuksien hallinta sekä määrittelyosaaminen: kirjoitan määritykset selkeästi ja ymmärrettävästi siten, että jokainen projektiryhmässä ymmärtää integraation toiminnan ja sen tavoitteet.

Toteutus

Olen käyttänyt integraatioissa JSON/REST-rajapintoja ja jonkin verran SOAP-teknologiaa. Varsinaiset integraatiototeutukseni olen viime vuosina tehnyt ServiceNow alustalle.

Monissa integraatioprojekteissa on toteutusvaiheessa ollut lisäkseni mukana useampia toteuttajia. Määrittelyvaiheen jälkeen olen vastannut siitä, että määrittelyyni pohjautuva toteutus sekä kokonaisprojekti saadaan valmiiksi ajoissa, asiakkaan vaatimukset täyttäen.Lataa esiteIntegraatiot


ServiceNow Integration hub

Palvelut


Järjestelmäprojektit

Apua projektinhallinnassa, kaikissa projektin rooleissa ja vaiheissa

Integraatiot

Integraatioiden määrittelyä ja toteutusta palvelunhallintajärjestelmiin ja konfiguraationhallintaan (CMDB)

Palveluprosessit

Palveluprosessien tehostamista ja digitalisointia alan parhaita käytäntöjä hyödyntäen

ServiceNow ja Requeste

Konsultointia, määrittelyä ja kehitystä ketteriä menetelmiä käyttäen

Kuinka voin auttaa?