Järjestelmäprojektit

Apua projektinhallinnassa, kaikissa projektin rooleissa ja vaiheissa

Projektinhallinta

Olen johtanut työurani aikana lukuisia tuotekehitys-, integraatio- sekä järjestelmän käyttöönottoprojekteja. Projektien pituudet ovat vaihdelleet kuukaudesta puoleentoista vuoteen. Tietojärjestelmiin liittyvien projektien ohjaaminen on muodostanut ison osan töistäni viimeisten vuosien aikana.

Määrittely ja suunnittelu

Olen määritellyt palvelunhallintajärjestelmien ominaisuuksia yli 20 vuoden ajan ja pystyn priorisoimaan vaatimuksia huomioiden niistä saatavan hyödyn. Työssäni olen perehtynyt tietokantoihin (MySQL, SQLServer ja Oracle), joten osaan suunnitella ominaisuuksia myös tietokannan optimoinnin kannalta. Olen käyttänyt sekä vesiputousmallia että ketteriä menetelmiä.

Toteutus ja testaus

Olen toteuttanut ominaisuuksia Javalla ja JavaScriptillä sekä Requeste että ServiceNow järjestelmiin. Myös integraatiototeutukset ja erilaiset API-rajapinnat ovat tulleet tutuiksi. Koodausosaaminen auttaa määrittelemään ja suunnittelemaan ominaisuuksia siten, että ne on mahdollista toteuttaa järkevillä työmäärillä.
Olen luonut testitapauksia ja testaussuunnitelmia sekä organisoinut testausta, joten voin auttaa myös tietojärjestelmätestauksessa.

Koulutus

Vetämissäni projekteissa olen hyvin usein vastannut myös koulutuksesta. Käyttöönottoprojektien laajemmat käyttökoulutukset sekä yksittäisten integraatioiden käyttö- ja pääkäyttäjäkoulutukset sujuvat sekä suomeksi että enlganniksi.

Käyttöönotto

Tarvittaessa voin toimia apunanne myös tuotantoonsiirrossa, käyttöönoton suunnittelussa sekä käyttöönottovaiheen tuessa.Lataa esiteProject team work


Scrum board

Palvelut


Järjestelmäprojektit

Apua projektinhallinnassa, kaikissa projektin rooleissa ja vaiheissa

Integraatiot

Integraatioiden määrittelyä ja toteutusta palvelunhallintajärjestelmiin ja konfiguraationhallintaan (CMDB)

Palveluprosessit

Palveluprosessien tehostamista ja digitalisointia alan parhaita käytäntöjä hyödyntäen

ServiceNow ja Requeste

Konsultointia, määrittelyä ja kehitystä ketteriä menetelmiä käyttäen

Kuinka voin auttaa?