Kokemus

Esimerkkejä toteuttamistani projekteista

Palveluprosessin digitalisointi

Projektissa määriteltiin ja toteutettiin erän valtionhallinnon organisaation matkahallinnon tiimin palvelupyyntöjen käsittelyn prosessi ServiceNow-järjestelmään.
Toimin projektissa projektipäällikkönä, määrittelijänä, toteuttajana sekä kouluttajana.

CMDB käyttöönotto

ServiceNow CMDB tietokannan käyttötarpeiden keräys, ominaisuuksien muokkaus tarpeiden mukaan sekä CMDB:n käyttöönotto.
Toimin projektissa projektipäällikkönä, määrittelijänä, toteutuksessa sekä kouluttajana.

Polycom integraatio

Polycom videoneuvottelulaitteiden tietojen haku Polycom-järjestelmän rajapinnan kautta ServiceNow:n CMDB-kantaan.
Toimin projektissa projektipäällikkönä, määrittelijänä sekä toteutuksessa.

Verkkolaitetietojen integraatio

Verkkolaitetietojen nouto Dellin OMNM järjestelmästä REST/JSON-rajapinnan läpi ServiceNow:n CMDB-kantaan.
Toimin projektissa projektipäällikkönä, määrittelijänä sekä toteutuksessa.

Asiakaspalveluportaalin uudistus

Asiakkaan ServiceNow asiakaspalveluportaalin uudistus, palvelulomakkeiden läpikäynti sekä laitekatalogin ja verkkokaupan määrittely ja käyttöönotto.
Toimin projektissa projektipäällikkönä, määrittelijänä, toteutuksessa sekä kouluttajana.

Pilvipalveluiden kustannusten seuranta

Pilvipalveluiden aiheuttamien kustannusten seuranta ServiceNow-järjestelmällä ja asiakkaan ServiceNow:n master CMDB-kannan tiedon rikastaminen pilvipalvelu-järjestelmän tiedoilla.
Toimin projektissa määrittelijänä, toteutuksessa sekä kouluttajana.

WAN-liittymätietojen integraatio

Integraatio erään suuren operaattorin CMDB-kantaan. Integraation avulla haetaan WAN-liittymätietoja operaattorin järjestelmästä asiakkaan ServiceNow-järjestelmän CMDB-kantaan. Integraatio toteutettiin REST/JSON rajapintakutsuilla.
Toimin projektissa projektipäällikkönä, määrittelijänä, toteuttajana sekä kouluttajana.

Operaattorin tuotetietojen integraatio asiakkaan tuotekatalogiin

Integraatio Telia Inmics Nebulan verkkokauppaan ja laite- ja tarviketietojen tuominen asiakkaan ServiceNow:n laitekatalogiin tilattaviksi tuotteiksi.
Toimin projektissa projektipäällikkönä, määrittelijänä, toteutuksessa sekä kouluttajana.

Tuotetilausten integraatio operaattorin järjestelmään

Integraatio Telia Inmics Nebulan tilaustenkäsittelyyn. Laite- ja tarviketilausten siirto asiakkaan ServiceNow-järjestelmästä Telian järjestelmään sekä tilausten tila-tiedon vastaanotto asiakkaan järjestelmään.
Toimin projektissa projektipäällikkönä, määrittelijänä, toteutuksessa sekä kouluttajana.

Palvelut


Järjestelmäprojektit

Apua projektinhallinnassa, kaikissa projektin rooleissa ja vaiheissa

Integraatiot

Integraatioiden määrittelyä ja toteutusta palvelunhallintajärjestelmiin ja konfiguraationhallintaan (CMDB)

Palveluprosessit

Palveluprosessien tehostamista ja digitalisointia alan parhaita käytäntöjä hyödyntäen

ServiceNow ja Requeste

Konsultointia, määrittelyä ja kehitystä ketteriä menetelmiä käyttäen

Kuinka voin auttaa?